Poniedziałek, 18 czerwiec 2018

Jesteś tutaj

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”

Od listopada 2016 r. Biuro Karier Politechniki Białostockiej pełni funkcję Studenckiego Punktu Obsługi Innowatorów (S-POI) w ramach realizacji w województwie podlaskim projektu „Inkubator Innowacji Społecznych. Czas na staż”.

Projekt skierowany jest do dwóch grup:

  • kategoria STUDENT: studenci, środowiska studenckie, w tym absolwenci do 3 lat po zakończeniu nauki, pracownicy dydaktyczni,
  • kategoria MENTOR: przedsiębiorcy, pracodawcy, przedstawiciele biznesu zatrudniający lub uczestniczący w kształceniu praktycznym studentów.

Studenci lub przedsiębiorcy, którzy złożą wnioski konkursowe, w terminie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017r., mają szansę uzyskać grant nawet do 100 000 złotych na realizację własnego pomysłu związanego z przechodzeniem absolwentów uczelni wyższych na rynek pracy.

W ramach projektu realizowane będą:

  • Warsztaty kreatywności – dla studentów i przedsiębiorców zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie,
  • Akademia Innowatora – dla uczestników, których wnioski zostaną wybrane w drodze konkursu.

Wszystkich zainteresowanych, zarówno zdecydowanych, jak i niezdecydowanych, zapraszamy do kontaktu z doradcą innowacji. Przy kawie, herbacie i ciastku będzie można dowiedzieć się więcej szczegółów na temat konkursu, porozmawiać o innowacjach, przekonsultować własny pomysł. Zachęcamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego: ul. Zwierzyniecka 8 (Dom Studenta „Gamma”) pok. 8 i 9, tel. 728 912 221.

Zapraszamy do zapoznawania się z aktualnościami związanymi z przebiegiem projektu, regulaminem oraz dokumentacją konkursową dostępną na stronie internetowej: http://www.czasnastaz.edu.pl/

 

Głównym liderem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Projekt „Czas na staż – granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza, Edukacja, Rozwój. Działanie 4.1 Innowacje społeczne.