Poniedziałek, 20 styczeń 2020

Jesteś tutaj

NAJSTARSZA I NAJWIĘKSZA ORGANIZACJA PRACODAWCÓW W POLSCE OGŁASZA KONKURS NA PŁATNY STAŻ

Pracodawcy RP, najstarsza i największa Organizacja Pracodawców w Polsce ogłasza konkurs na płatny staż.

„Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?"

Organizatorem konkursu „Kobieta 2050. Jakie będą kobiety przyszłości?”, zwanego dalej
„Konkursem” są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Brukselska
7, 03-973, zwana dalej „Organizatorem”.
Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która posiada ważną legitymację studencką a tym samym
status studenta w Polsce.
Konkurs trwa od 05.07.2019 do 22.07.2019 do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

Więcej szczegółów w Regulaminie w załaczniku.

Załączniki: