Sobota, 22 luty 2020

Jesteś tutaj

BIZNES DLA EDUKACJI W POLSCE

Cele zostały ogłoszone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku, a Polska jest sygnatariuszem tego dokumentu.
Czwarty cel odnosi się do edukacji, a jedno z zadań zostało zdefiniowane w następujący sposób: Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne przy uzyskaniu zatrudnienia, znalezieniu godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości.

Podjęte zagadnienie będzie miało swoją kontynuację podczas 8. Targów CSR, czyli największego w Polsce wydarzenia poświęconego odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi.

Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny dla wszystkich zwiedzających.

Szczególnie zachęcamy do poinformowania studentów, którzy jako osoby wkraczające na rynek pracy będą miały sposobność do bliższego zapoznania się z działalnością firm z różnych branż a także organizacji pozarządowych, które realizują działania z zakresu zrównoważonego rozwoju.
A dla wykładowców może to być możliwość do ubogacenia swoich zajęć dzięki zdobytym inspiracjom podczas Targów CSR.

8. Targi CSR odbędą się 16 kwietnia 2020 r. w Centrum EXPO XXI w Warszawie (ul. Prądzyńskiego 12/14).