Poniedziałek, 3 sierpień 2020

Jesteś tutaj

Nowa inicjatywa Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Szanowni Państwo,

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku jest narodową instytucją kultury koncentrującą swoją działalność na rzeźbie i sztuce przestrzennej. Od początku swego  istnienia CRP stara się wspierać twórców, również tych będących u progu kariery artystycznej - studentów i absolwentów uczelni artystycznych . Szukanie swojego miejsca w świecie artystycznym jest jednak zadaniem niezwykle trudnym.
Aby umożliwić zarówno młodym, jak i uznanym już artystom zaprezentowanie swojego dorobku stworzyliśmy stronę, na której będziemy publikować portfolio twórców działających
w obszarze rzeźby, działań przestrzennych i site-specific. Chcemy by było to miejsce nie tylko do pokazania swojej twórczości online, ale z czasem, stało się unikatową w skali kraju platformą służącą do poznania różnorodnych koncepcji i praktyk artystycznych obecnych w rzeźbie współczesnej.
Chcielibyśmy zachęcić studentów i pracowników Państwa uczelni do przesyłania swoich portfolio. Równocześnie, zwracamy się do Państwa jako do Rektorów Uczelni Artystycznych, Dziekanów Wydziałów Rzeźby, oraz Przedstawicieli Biur Karier o pomoc w rozpropagowaniu tej idei.
Aplikacje można składać przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie:
https://artysci.rzezba-oronsko.pl/
Koordynatorką z ramienia naszej instytucji jest Weronika Elertowska, kontakt:
artysci@rzezba-oronsko.pl