Czwartek, 2 lipiec 2020

Jesteś tutaj

Darmowe szkolenia: Księgowość oraz Spawacz TIG/MIG

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków Budżetu Państwa pn. „Kwalifikacje = lepsza praca”.
Zapraszamy nadarmowe szkolenia: Księgowość oraz Spawacz TIG/MIG.

Zapewniamy: dodatek szkoleniowy, stypendium stażowe, darmowe szkolenie księgowość lub spawacz TIG/MIG, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Projekt skierowany jest do osób:
- w wieku 15-29 lat,
- zamieszkujących lub pracujących na terenie: Białegostoku, powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego,
- posiadających status osoby bezrobotnej (niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy)
- lub biernych zawodowo
- lub pracujących na umowie: o pracę na czas nieokreślony/krótkoterminowej/cywilno-prawnej i otrzymywać wynagrodzenie nie przekraczające płacy minimalnej
- nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
- nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych.

Więcej informacji:https://www.computerplus.com.pl/szkolenia/kwalifikacje-lepsza-pracaoraz https://www.facebook.com/OsrodekSzkoleniowyComputerPlus/
Kontakt: bialystok@computerplus.com.pl lub 85 74 89 100