Czwartek, 2 lipiec 2020

Jesteś tutaj

Konkurs PZPTS na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych 2020 przełożony na kolejny rok

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych przełożony na kolejny rok

 

Już teraz zapraszamy tegorocznych absolwentów do udziału w konkursie 2021. Informacje będą dostępne na stronie  www.pzpts.pl

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS:   tel.603 626 656 ; e-mail :office@tworzywa.org.pl 

 

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych;                                                                

Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;                                                                                                                                     

Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych.                                                                  

Staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.