Sobota, 7 grudzień 2019

KIEROWNIK BUDOWY

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
6751
Oferta ważna od: 
10.04.2017
Oferta ważna do: 
30.05.2017
Miejsce pracy: 
Bielsk Podlaski
Region: 
podlaskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Budownictwo / Geodezja
Zakres obowiązków: 
 • realizację budowy zgodnie z umową i budżetem,
 • przestrzeganie zgodności prowadzonych robót z: harmonogramami, prawem budowlanym, dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, zasadami BHP,
 • nadzór i koordynację prac budowlanych,
 • kontrolę prawidłowości dokumentacji technicznej, kosztorysów, protokołów odbioru i rozliczeń,
 • nadzór nad jakością robót,
 • nadzór i kontrolę nad realizowaną budową w zakresie technicznym,
 • dotrzymanie harmonogramu prac i terminową realizację;
 • kierowanie robotami związanymi z prefabrykacją budynków modułowych;
 • kierowanie robotami związanymi z montażem budynków modułowych;
 • planowanie montażu budynków modułowych;
 • zarządzanie podległym zespołem;
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe (specjalność budownictwo)
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • doświadczenie w prowadzeniu robót na stanowisku kierownika budowy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, skrupulatność i dbałość o szczegóły
 • wysokorozwinięte zdolności analityczne,
 • zdolności negocjacyjne,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność motywowania podległego zespołu,
 • dyspozycyjność i gotowość do pracy w delegacji – w Norwegii,
 • innowacyjność i inicjatywa podczas prowadzenia budowy.