Wtorek, 2 czerwiec 2020

INŻYNIER BUDOWY, KOSZTORYSANT

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
6840
Oferta ważna od: 
01.06.2017
Oferta ważna do: 
30.07.2017
Miejsce pracy: 
Białystok
Region: 
podlaskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Budownictwo / Geodezja
Zakres obowiązków: 
 • nadzór techniczny i jakościowy nad realizacją kontraktu w zakresie budownictwa;
 • opracowanie budżetu realizacji inwestycji,
 • sporządzanie i kontrolę realizacji harmonogramu;
 • nadzór nad pracą podwykonawców,
 • współpraca z firmami wykonawczymi, koordynacja międzybranżowa,
 • kontrolowanie postępu i jakości prac zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP,
 • okresowe raportowanie do Dyrekcji o realizacji kontraktu.
 • zarządzanie podległym zespołem;
 • szczegółowa analiza zapytań ofertowych i dokumentacji technicznej;
 • wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów oraz ofert;
 • przygotowanie oraz rozsyłanie zapytań ofertowych do podwykonawców i dostawców;
Wymagania: 
 • wykształcenie techniczne – specjalność budownictwo;
 • umiejętność analizy dokumentów technicznych, projektów;
 • znajomość programu NORMA PRO, pakietu MS Office i AutoCad,;
 • samodzielność i odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B;
 • gotowość do pracy w terenie, na wyjazdach w delegacji;
 • bardzo dobra organizacja czasu i pracy.;