Poniedziałek, 18 czerwiec 2018

KOORDYNATOR PROJEKTÓW EFS/EFRR

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
6899
Oferta ważna od: 
13.07.2017
Oferta ważna do: 
31.08.2017
Miejsce pracy: 
Białystok
Region: 
podlaskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Staż
Branża stanowiska: 
Administracja biurowa
Szkolenia / Edukacja
Zakres obowiązków: 
 • nadzór nad  realizacją projektów szkoleniowych i edukacyjnych
 • przygotowywanie umów, dokumentacji projektowej, raportów
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektów (wnioski o płatność, praca w systemie SL2014)
 • monitoring realizacji wskaźników, monitoring płatności
 • współpraca z zespołem projektowym, podmiotami zewnętrznymi oraz instytucjami wdrażającymi
 • nadzorowanie stopnia realizacji budżetu projektów
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do finansowego rozliczania projektów
 • weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu i zasadami finansowania
 • opisywanie dokumentów finansowych
 • przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów EFS
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej w ramach EFS min. 2 lata w tym
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami – min 1 zakończony i pozytywnie oceniony projekt współfinansowany z EFS
 • znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych z EFS
 • komunikatywność i umiejętność nawiązania współpracy