Poniedziałek, 21 styczeń 2019

STARSZY SPECJALISTA DS. WYDAWANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE SIECI RADIOKOMUNIKACYJNYCH

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
7167
Oferta ważna od: 
06.04.2018
Oferta ważna do: 
26.04.2018
Miejsce pracy: 
Warszawa
Region: 
mazowieckie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Administracja publiczna
Zakres obowiązków: 
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w szczególności dotyczących zakresów częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej ruchomej w oparciu o wykonane analizy techniczne warunków wykorzystania częstotliwości;
 • przygotowywanie analiz dotyczących możliwości współistnienia różnych systemów radiowych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej poprzez analizę potencjalnych problemów braku kompatybilności pomiędzy sieciami radiowymi oraz dobieranie kanałów radiowych;
 • prowadzenie rejestru urządzeń radiowych używanych bez pozwolenia;
 • udzielanie informacji merytorycznych i porad klientom Urzędu w sprawach związanych z wykorzystaniem częstotliwości w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej;
 • udział w opracowaniu i opiniowaniu procedur technicznych oraz projektów przepisów regulacyjnych dotyczących radiokomunikacji;
 • udział w procesie koordynacji stacji polskich i zagranicznych poprzez udział w analizie merytorycznej dokumentów UE, CEPT, ITU-R oraz kwalifikacji wniosków ze względu na możliwość przydziału częstotliwości i konieczność przeprowadzenia procedury koordynacyjnej z administracjami państw sąsiednich.
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe z zakresu telekomunikacji lub radiokomunikacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego oraz Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi;
 • wiedza z dziedziny radiokomunikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej;
 • znajomość programów MS Access oraz MS Excel;
 • umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce;
 • posiadanie kompetencji; wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.