Poniedziałek, 3 sierpień 2020

SPECJALISTA (WYDZIAŁ INWESTYCJI, BIURO LOGISTYKI)

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
7263
Oferta ważna od: 
02.07.2018
Oferta ważna do: 
31.08.2018
Miejsce pracy: 
Warszawa
Region: 
mazowieckie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Budownictwo / Geodezja
Zakres obowiązków: 
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej;
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 • kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, umową oraz specyfikacją techniczną;
 • dokonywanie rozliczeń materiałowo-finansowych robót;
 • przygotowanie realizacji robót inwestycyjnych i remontowych;
 • opracowywanie koncepcji w zakresie zastosowania optymalnych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych obiektów;
 •  współpraca przy sporządzaniu dokumentacji projektowej zamierzenia inwestycyjnego, remontowego;
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności budowlanej;
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy prawo budowlane;
 • uprawnienia  budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
 • przynależność do zawodowej izby inżynierów budownictwa (planowane lub aktualne);
 • znajomość biegła kosztorysowania robót budowlanych w jednym z programów;
 • znajomość obsługi i rysowania w programie autocad, archicad lub innym do projektowania.