Poniedziałek, 27 maj 2019

INSPEKTOR/STARSZY INSPEKTOR DS. BHP

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
7413
Oferta ważna od: 
27.11.2018
Oferta ważna do: 
26.12.2018
Miejsce pracy: 
Białystok
Region: 
podlaskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Inne
Zakres obowiązków: 
 • kontrola i doradztwo w zakresie warunków i przestrzegania przepisów bhp,
 • opracowywanie dokumentów bhp zgodnie z regulacjami prawnymi,
 • prowadzenie wymaganych szkoleń w zakresie bhp (wstępne bhp, okresowe bhp - z potwierdzeniem niezbędnych kwalifikacji pedagogicznych)
 • przygotowywanie okresowych analiz stanu bhp oraz sporządzanie raportów,
 • kompletowanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej zagadnień bhp,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
 • realizacja zadań wynikających z rozporządzenia w sprawie służby bhp.
 • organizowanie pomiarów i udział w procesach badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
Wymagania: 
 • uprawnienia kwalifikacyjne do pełnienia obowiązków służby bhp, (wykształcenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj. studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe, szkoła policealna z zakresu bhp – warunek konieczny)
 • mile widziane doświadczenie w pracy w służbie bhp,
 • gotowość do odbywania podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. b (min. 2 lata),
 • dobra znajomość pakietu ms office,
 • umiejętność organizacji pracy i przeprowadzania kontroli oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych,
 • elastyczność i otwartość na zmiany, (osoba powinna być samodzielna w swoim działaniu, bystra, łatwo ucząca nowych rzeczy, chcąca zdobyć ciekawe doświadczenie w zakresie bhp, skrupulatna)
 • umiejętność współpracy z organami kontrolnymi oraz jednostkami zewnętrznymi (reprezentowanie firmy przez pip oraz pis; współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami)