Wtorek, 18 czerwiec 2019

SPECJALISTA W DZIALE ROZWOJU

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
7441
Oferta ważna od: 
10.01.2019
Oferta ważna do: 
23.01.2019
Miejsce pracy: 
Białystok
Region: 
podlaskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Badania i rozwój
Zakres obowiązków: 
 • współudział w procesie inkubacji firm i zasiedlania bpn-t;
 • przygotowywanie i świadczenie usług w obszarze doradztwa biznesowego  przedsiębiorstwom typu start-up;
 • współudział w rozwoju oferty usług bpn-t i pozyskiwaniu klientów;
 • poszukiwanie możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego (w tym m.in. funduszy pomocowych unii europejskiej) dla realizacji celów statutowych bpn-t;
 • generowanie i realizowanie projektów, w tym finansowanych ze środków pomocowych unii europejskiej, wpisujących się w działalność statutową bpn-t;
 • współudział w organizowaniu i realizowaniu warsztatów, szkoleń, eventów branżowych skierowanych do przedsiębiorców, studentów, osób planujących rozpoczęcie działalności biznesowej.
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • co najmniej 2–letni staż pracy, w tym co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w pracy w projektach związanych z rozwojem przedsiębiorczości;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 według klasyfikacji ESOKJ, tj. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.