Poniedziałek, 16 wrzesień 2019

LABORANT

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
7563
Oferta ważna od: 
22.03.2019
Oferta ważna do: 
29.03.2019
Miejsce pracy: 
Olsztyn
Region: 
kujawsko-pomorskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Inne
Zakres obowiązków: 
  • wykonywanie badań laboratoryjnych betonów, materiałów wiążących i prefabrykatów betonowych w celu określenia jakości wbudowanych materiałów, realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych, celem określenia terminów i lokalizacji pobierania próbek.
Wymagania: 
  • wykształcenie średnie.
  • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności Zespołu, umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office.
  • prawo jazdy kat. „B”.