Poniedziałek, 20 styczeń 2020

INŻYNIER BUDOWY (M/K)

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
7734
Oferta ważna od: 
07.08.2019
Oferta ważna do: 
07.09.2019
Miejsce pracy: 
Łomża
Region: 
podlaskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Branża stanowiska: 
Budownictwo / Geodezja
Zakres obowiązków: 
 • pełnienie bezpośredniego nadzoru pracy podległych brygad roboczych oraz podwykonawców,
 • organizowanie procesów technologicznych w nawiązaniu do harmonogramu,
 • udział w naradach produkcyjnych mających na celu koordynację robót podwykonawców oraz kontrolę zgodności postępu robót z harmonogramem,
 • udział w dokonywaniu odbiorów robót oraz opracowywanie obmiarów wykonanych robót,
 • prowadzenie bieżących rejestrów stanów magazynowych oraz zużycia materiałów,
 • terminowe składanie zamówień na materiały budowlane i dostawy w celu realizacji robót zgodnie z Harmonogramem,
 • ocena przebiegu realizacji robót, współorganizowanie prac z Kierownikiem Robót,
 • inwentaryzacja zrealizowanych robót oraz przygotowanie dokumentacji do sprzedaży,
 • stosowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny prac przez podległe brygady robocze,
 • bieżące nadzorowanie działalności zaplecza budowy oraz pracy agencji ochrony, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów magazynowych,
 • kontrola przestrzegania przepisów BHP i p. poż przez podległych pracowników i podwykonawców,
 • weryfikacja Dokumentacji technicznej pod kątem kompletności rozwiązań, ewentualnych błędów, kompletności i zgodności z Projektem zestawień materiałowych, opracowywanie dokumentacji procesu budowlanego.
 
Wymagania: 
 • wykształcenie wyższe -  kierunek: budownictwo,  mile widziane doświadczenie przy realizacji obiektów inżynierskich,
 • zaangażowanie, samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • komunikatywność, asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, nienormowany czas pracy,
 • prawo jazdy kat. B, znajomość programów typu BricsCAD, MS Office.