Poniedziałek, 3 sierpień 2020

INŻYNIER BUDOWY

Informacje podstawowe
Nr referencyjny: 
7907
Oferta ważna od: 
07.02.2020
Oferta ważna do: 
20.02.2020
Miejsce pracy: 
Białystok
Region: 
podlaskie
Forma zatrudnienia: 
Praca stała
Staż
Branża stanowiska: 
Budownictwo / Geodezja
Zakres obowiązków: 
 • obsługa dokumentacji technicznej i projektowej.
 • przegląd, kontrolna i ocena dokumentacji technicznej.
 • monitorowanie terminowości dostaw urządzeń i materiałów oraz ich kontrola pod względem zgodności dostaw z harmonogramem i zweryfikowaną dokumentacją techniczną.
 • nadzór nad usunięciem niezgodności w dokumentacji technicznej.
 • sprawdzanie prawidłowości certyfikatów i świadectw wystawionych przez producentów oraz ich zgodności z wymogami prawa.
 • sprawdzanie protokołów z odbioru rusztowań, dźwigów, kontenerów itp.
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji odbiorowej z wymogami dokumentacji projektowej, umowy na budowę i przepisów prawa.
 • sprawuje nadzór nad prowadzonymi pracami na budowie pod nieobecność kierownika budowy i działając wyłącznie z jego upoważnienia i polecenia.
 • współpraca przy wykonywaniu projektu pod kierownictwem dyrektora ds. technicznych.
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez przełożonych związanych bezpośrednio z zajmowanym stanowiskiem.
Wymagania: 
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności bardzo dobra znajomość programu Excel,
 • wysoka kultura osobista oraz doskonała organizacja pracy, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,