Czwartek, 2 kwiecień 2020

Jesteś tutaj

Badanie losu absolwenta

Od 2012 roku prowadzimy badania losów absolwentów, ponieważ zarówno uczelni jak i dla Biura Karier, zależy na Twoim zdaniu i opinii. W anonimowej ankiecie, którą otrzymasz bezpośrednio po ukończeniu studiów, po roku i po 3 latach, poprosimy Cię o ocenę jakości kształcenia przez Politechnikę Białostocką oraz o informację, jak ukształtowała się Twoja sytuacja zawodowa po studiach. Aby wziąć udział w badaniu poprosimy Cię o wypełnienie deklaracji udziału w badaniu. Dzięki Twoim odpowiedziom dowiemy się, czy programy i formy nauczania realizowane przez uczelnię w satysfakcjonującym stopniu przygotowały Cię do wejścia na rynek pracy oraz jak w przyszłości możemy Ci pomóc w rozwoju zawodowym, np. proponując odpowiednie dla Ciebie tematy szkoleń i warsztatów. Dodatkowo Twoja opinia pomoże osobom rozpoczynającym studia, ponieważ dzięki niej będziemy mogli wpłynąć na program nauczania.